Κάθε παίχτης πρέπει να διαβάσει, να αποδεχτεί και να υπογράψει τους όρους και κανονισμούς του Afantou Paintball για να μπορεί να συμμετέχει σε ένα παιχνίδι. Κατεβάστε το έντυπο από ΕΔΩ! Download Here

K A N O N Ι Σ Μ Ο Ι

1) Η προστατευτική μάσκα θα πρέπει να φοριέται υποχρεωτικά πριν την είσοδο στο πεδίο δραστηριότητας και δεν πρέπει να βγει σε καμία περίπτωση κατά την διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του παιχνιδιού, μέχρι την έξοδό του παίκτη από το πεδίο δραστηριότητας. Ο µόνος χώρος όπου ο παίκτης επιτρέπεται να βγάλει την μάσκα του είναι ο χώρος αναμονής. 

2) Απαγορεύεται η μεταφορά των μαρκαδόρων (όπλα του paintball) εκτός της περιοχής παιχνιδιού, καθώς και η χρήση τους εκτός του πεδίου δραστηριότητας. Οι μαρκαδόροι θα πρέπει να έχουν πάντα ασφάλεια και να φορούν την ειδική προστατευτική θήκη ή τάπα όπου και όταν αυτό απαιτείται. 

3) Οι παίκτες θα πρέπει να τηρούν πάντα τις υποδείξεις των κριτών και διαιτητών. Ο παίκτης δεν πρέπει ποτέ να έρχεται σε φυσική επαφή µε άλλους παίκτες ή τον εξοπλισμό τους την ώρα του παιχνιδιού. 

4) Απαγορεύεται η μετακίνηση των τεχνιτών εμποδίων (αυτοκίνητα, λάστιχα, παλέτες, καρούλια, βαρέλια κλπ), η είσοδος και το σκαρφάλωμα μέσα και επάνω σε αυτά αντίστοιχα, καθώς και η χρήση χρωμόσφαιρας που έπεσε ή βρίσκεται στο έδαφος του πεδίου. 

5) Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση αλκοόλ και παντός είδους ναρκωτικών ουσιών αμέσως πριν ή κατά τη διάρκεια του εκάστοτε παιχνιδιού 

Ο Ρ Ο Ι

Το παιχνίδι της χρωµατοσφαίρισης είναι στατιστικά ένα από τα ασφαλέστερα ομαδικά παιχνίδια µε τους λιγότερους τραυματισμούς. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αυστηρή τήρηση των παραπάνω κανονισμών ασφαλείας. Παρόλα αυτά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, όπως σε όλα τα αθλήματα και δραστηριότητες, τραυματισμού ή ακόμα και θανάτου λόγω προβλημάτων υγείας (καρδιόπαθειες, κλπ), αμέλεια του παίκτη όσον αφορά τους παραπάνω κανονισμούς ή άλλο λόγο. Στην περίπτωση κατά την οποία οι υπεύθυνοι (διαιτητές, κριτές, υπάλληλοι, ιδιοκτήτες) κρίνουν ότι άτομο το οποίο επιθυμεί να συμμετάσχει στην εν λόγω δραστηριότητα έχει σημαντικά μειωμένη ικανότητα για καταλογισμό, δηλαδή η ικανότητά του να αντιληφθεί το άδικο των πράξεων του ή να ενεργήσει σύμφωνα µε την αντίληψή του για το άδικο αυτών (λόγω προηγούμενης κατανάλωσης αλκοόλ, απαγορευμένων από το νόμο ουσιών, κακή ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση κλπ), έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν στον εν λόγω παίκτη την συμμετοχή του σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Το Afantou Paintball έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα που τυχόν συμβούν σε παίκτες οι οποίοι δεν τηρούν τους κανονισμούς ασφαλείας, καθώς και για οτιδήποτε συμβεί σε παίκτη και το οποίο θα οφείλεται σε παράλειψη εκ μέρους του τελευταίου να ενημερώσει για τυχόν προβλήματα υγείας.

Στην περίπτωση κατά την οποία παίκτης παραβεί οποιαδήποτε διάταξη από τις προαναφερόμενες στους κανονισμούς θα αποβάλλεται αμέσως από το πεδίο όπου εξελίσσεται το παιχνίδι.

Έχοντας διαβάσει προσεκτικά τα ανωτέρω ΣΥΜΦΩΝΩ και ∆ΕΧΟΜΑΙ τους εξής όρους: 

1) Κατανοώ πλήρως τους κινδύνους, γνωστούς και άγνωστους, ακόµα και όταν αυτοί είναι αποτέλεσμα αμέλειας κάποιου από τους συμπαίκτες µου και όχι δικής µου. 

2) Κατανοώ ότι η χρωματοσφαίριση μπορεί να είναι σωματικά και πνευματικά επίπονη και οφείλω να ενημερώσω άμεσα τον πλησιέστερο υπεύθυνο σε περίπτωση που αισθανθώ δυσφορία ή κίνδυνο της υγείας µου για οποιονδήποτε λόγο. 

3) Απαλλάσσω από κάθε ευθύνη τo Afantou Paintball (διαιτητές, κριτές, υπαλλήλους, ιδιοκτήτες) για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και το οποίο οφείλεται σε αμέλεια δική µου, συμπαίκτη µου ή άλλο λόγο. 

4) Οι δραστηριότητες γίνονται σε υπαίθριο χώρο και περικλείουν όλους τους κινδύνους των αθλημάτων στη φύση (ανώμαλο έδαφος, έντομα, ερπετά κλπ) τους οποίους και αποδέχομαι. 

5) Δέχομαι ότι η δήλωση αυτή καλύπτει οποιαδήποτε δραστηριότητα στην οποία θα συμμετάσχω μέχρι την αποχώρησή µου από το πεδίο. Τέλος, για να µου επιτραπεί η συμμετοχή ΔΗΛΩΝΩ υπεύθυνα ότι : 

- έχω πλήρη συνείδηση των πράξεών µου, δεν πάσχω από οποιαδήποτε πνευματική ή σωματική νόσο και δεν αντιμετωπίζω πρόβλημα υγείας, το οποίο να απαγορεύει τη συμμετοχή µου στην εν λόγω δραστηριότητα. 

- έχω πληροφορηθεί πλήρως από τον υπεύθυνο και έχω κατανοήσει όλους τους κανόνες που διέπουν την εν λόγω δραστηριότητα και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

- επιτρέπω στο Afantou Paintball  για λόγους διαφημιστικούς ή προώθησης και μόνο να κάνουν χρήση των δικών μου προσωπικών στοιχείων κατά τη διάρκεια παραμονής μου στο πεδίο. - διάβασα το παρόν έντυπο, το έχω κατανοήσει πλήρως και το αποδέχομαι µε την θέλησή µου υπογράφοντας το παρακάτω. 

- σε περίπτωση που είμαι γονέας/επιβλέπων ενός ή περισσοτέρων ανήλικων παικτών, δηλώνω επίσης - πλέον των ανωτέρω - ότι οι ανήλικοι παίκτες είναι άνω των 13 ετών και ότι αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη εκ μέρους τους για τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε δραστηριότητα εντός των εγκαταστάσεων.