Το Paintball είναι ένα συμμετοχικό ομαδικό άθλημα όπου οι ομάδες προσπαθούν να βγάλουν η μια την άλλη από το παιχνίδι με τη χρήση πλαστικών σφαιριδίων που περιέχουν χρώμα και εκτοξεύονται από όπλα τροφοδοτούμενα με αέρα. Τα σφαιρίδια περιέχουν χρώμα που είναι ειδικό υδατοδιαλυτό και μη τοξικό, και το οποίο δεν αφήνει κανένα ίχνος στα ρούχα ή το δέρμα μετά το πλύσιμο.